Härskartekniker

Maktspel, maktspråk och manipulationer

Härskartekniker är metoder för att styra, kontroller och påverka människor i en viss riktning. Det handlar om makt och kontroll. Att skaffa sig egna fördelar genom att förminska och förtrycka andra. Härskaren använder sig både av direkta trakasserier och indirekta trakasserier i form av antydningar och motsägelser. Oavsett hur härskaren uttrycker sig, gör det dig osäker på vad härskaren menar och vilket syfte härskaren har. Din osäkerhet ligger helt i linje med härskarens avsikter som därigenom kan stärka sitt övertag över dig. När du börja tvivla på dig själv och din förmåga, har härskaren tagit kontrollen över dig.

Vårt syfte är att sprida information om härskartekniker och hur manipulativa de är. Ju mer vi lär oss om dessa maktspel, desto bättre kan vi bemöta dem när vi själva eller andra drabbas. Därför tillhandahåller vi ett kompendium om härskartekniker på ca 10 sidor, som du kan ladda ner från vår hemsida. Vi håller också på att skriva en bok om härskartekniker. Boken innehåller tio vanliga härskartekniker och ännu fler berättelser från människor som har råkat ut för dem. Syftet med boken är att lära känna igen dessa beteenden för att kunna agera och motverka dem. Tillsammans kan vi göra det. Bokens omfattning har dessvärre inneburit att vi har behövt skjuta fram publiceringsdatum och återkommer med information när vi kan uppge detta.

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor, förslag eller synpunkter att dela med dig av. Likaså om du har egna upplevelser som du vill berätta om. Det finns fortfarande möjlighet att bidra med dina erfarenheter i vår bok?

Åsa Häggström och Bo Rim


 

  

 © www.harskartekniker.se